Als OPS (Ondernemers Platform Steenbergen) willen wij u graag verwelkomen op ons bedrijvenpark Reinierpolder en REINIERPARK. Het is goed ondernemen in de gemeente Steenbergen met goede mogelijkheden voor werving van personeel. Voor u en uw medewerkers is er ook voldoende woongelegenheid tegen betaalbare prijzen in vergelijking met de huizenprijzen elders in den lande.

Over de bereikbaarheid is al veel gezegd maar wij willen dat nog eens benadrukken. De snelweg A4 ligt op een steenworpafstand van uw nieuwe locatie. Vanaf uw locatie bent u in 30 minuten in Antwerpen en eveneens in 30 minuten in Rotterdam. Ten westen van Steenbergen ligt Zeeland en ook de haven van Vlissingen en de grotere steden zijn heel snel bereikbaar en meestal zonder files. Het OPS kan uit eigen ervaring stellen dat er in Steenbergen een gunstig ondernemingsklimaat heerst en vele mogelijkheden kent. Belangrijk hierbij is dat u tijdig en op de juiste wijze communiceert met betrokken partijen.

Als nieuwe ondernemer/onderneming willen wij u als OPS graag behulpzaam zijn om te integreren in de netwerken van Steenbergen. Daarom een korte uiteenzetting over het OPS:

  • Het OPS is actief voor alle ondernemingen gevestigd op de bedrijvenparken van alle kernen die behoren tot de gemeente Steenbergen (Dinteloord, Kruisland, Nieuw Vossemeer, Welberg, de Heen en Steenbergen).

  • Tevens zijn bij ons platform aangesloten leden uit de recreatieve sector en glas- en tuinbouw.

  • OPS is een vraagbaak voor diverse onderwerpen van alle aangesloten leden waarbij het OPS een rol kan spelen.

  • De gemeente beschouwd ons ook als een volwaardige speler als het gaat om ondernemersbelangen en worden wij vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen die in het belang zijn van de ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Steenbergen.

  • Het belang van andere ondernemers (Detailhandel, Horeca en ZLTO) worden hierbij niet uit het oog verloren.

  • In dat kader is er ook regelmatig overleg met alle belangenbehartigers van de ondernemers/ondernemingen en de gemeente.

  • Het bestuur van OPS bezoekt zeer regelmatig onze leden om te polsen of er zaken spelen die meer algemeen maar ook specifiek van belang zijn voor het ondernemingsklimaat in onze gemeente.

  • Daarnaast vinden er vier maal per jaar ledenbijeenkomsten plaats, op locatie van één van onze leden (steeds wisselend), waarbij alle leden welkom zijn. Naast een rondleiding op de betreffende locatie is er ook volop gelegenheid om te netwerken.

  • Uiteraard éénmaal per jaar een ledenbijeenkomst waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar hetgeen plaatsvindt bij een plaatselijke horecagelegenheid.

  • Voor slechts € 145,- per jaar bent u lid van het OPS en hebt u de gelegenheid om gebruik te maken van de ledenbijeenkomsten en het bestuur in te zetten voor zaken die van belang zijn en waarbij wij behulpzaam kunnen zijn.

Namens OPS, 
Leo Heijmans - voorzitter
www.opsinfo.nl