Alle genoemde maten zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan verbonden worden.


welk kavel kiest u?

REINIERPARK biedt kavels vanaf 1.500 m2. 
De kavels zijn verdeeld in 3 categorieën:

ORANJE - kavel 12, 13, 17 & 18
Kosten per m2: € 125,- excl. btw k.k.*
Dit zijn kavels met welstandsniveau 2: voor de zichtlocaties langs de A4 geldt een zwaardere welstandstoets. Streng wordt gekeken naar hoofdaspecten, kritisch naar deelaspecten en licht naar detailaspecten.

PAARS - kavel 11, 14, 15 & 16
Kosten per m2: € 100,- excl. btw k.k.*
Deze kavels vallen onder welstandsniveau 3: voor de niet zichtlocaties op het bedrijventerrein geldt het lichtere welstandsniveau 3. Bij de welstandstoetsing wordt niet gedetailleerd op architectonische kwaliteiten beoordeeld. 

ROOD - kavel 1 t/m 10
Kosten per m2: € 90,- excl. btw k.k.*
Ook bij deze kavels geldt welstandsniveau 3. 


Welstandniveau's
Op de website van de gemeente Steenbergen vindt u een uitgebreide uitleg over welstandsniveau

* Kosten Koper: bijkomende kosten koper voor de koper bedragen circa € 1.675,- incl. btw over het honorarium van de notariskosten. Bovengenoemd bedrag is inclusief € 600,- kadastraal tarief van de inmeting na vorming van de voorlopige grenzen.